Intervisie/casuïstiekbijeenkomsten 2017-02-06T17:29:12+00:00

Intervisie/ casuïstiekbijeenkomsten

Sinds 2013 organiseert NVPO i.s.m. IKNL regionale intervisie/casuïstiekbijeenkomsten voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de psychosociale oncologie. Vanaf 2015 biedt de NVPO deze bijeenkomsten tevens i.s.m. Psycho-Oncologische Centra Ingeborg Douwes, De Vruchtenburg en Helen Dowling Instituut aan. Meer informatie leest u hieronder.

Naar het inschrijformulier

Wat biedt de opleiding?

Het doel van de intervisie/casuïstiekbijeenkomsten is:

 • het uitwisselen van kennis en ervaring tussen professionals (psychologen, psychotherapeuten en psychiaters), met betrekking tot diagnostiek en behandeling van oncologiepatiënten en hun naasten
 • het (h)erkennen van en reflectie op eigen emoties, gevoelens en gedrag van de professional

Tijdens een bijeenkomst staat een bepaald thema centraal. Aan de hand van dit thema brengt een van de deelnemers een casus in, welke volgens een bepaalde methodiek wordt besproken.

Een bijeenkomst wordt voorgezeten door een intervisieleider uit de regio. Intervisieleiders hebben een hoge mate van deskundigheid op het gebied van de klinische praktijk van de psychosociale oncologie.

De thema’s van bijeenkomsten worden landelijk bepaald. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van de deelnemers op diverse locaties.

De thema’s van de bijeenkomsten in 2015 zijn:

 • Voorjaar: Oncologische revalidatie/re-integratie
 • Najaar: Kanker in het (gezins)systeem

Voorgaande thema’s

 • Depressie na kanker (najaar 2014)
 • Doodgaan/ niet meer beter worden (voorjaar 2014)
 • Seksualiteit en kanker (najaar 2013)
 • Angst voor recidief of progressie kanker (voorjaar 2013)

De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd door FGzPt (4 punten) en NIP Eerstelijnspsychologie (4 punten).

Let op: in Bilthoven wordt in 2015 één bijeenkomst aangeboden (in het najaar). Op de overige locaties worden twee bijeenkomsten aangeboden (in het voor- en najaar). Bilthoven komt om deze reden niet in aanmerking voor accreditatie. Indien u in Bilthoven deelneemt, ontvangt u dus geen punten. Op de overige locaties wel.

De intervisie/casuïstiekbijeenkomsten vinden jaarlijks in het voor- en najaar plaats. De planning van de bijeenkomsten in 2015  is als volgt (locatie volgt z.s.m.):

Rotterdam (i.s.m. De Vruchtenburg)

 • Voorjaar 2015: dinsdag 31 maart 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. drs. Els Driessen)
 • Najaar 2015: dinsdag 15 september 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. drs. Kees Denissen) GEANNULEERD

Nijmegen (i.s.m. IKNL)

 • Voorjaar 2015: dinsdag 7 april 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. drs. Esther van den Bergh)
 • Najaar 2015: dinsdag 15 september 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. dr. Petra Servaes)

Amsterdam (i.s.m. Ingeborg Douwes Centrum)

 • Voorjaar 2015: donderdag 2 april 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. drs. Leo Gaulthérie van Weezel)
 • Najaar 2015: donderdag 17 september 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. dr. Mecheline van der Linden)

Eindhoven (i.s.m. IKNL)

 • Voorjaar 2015: donderdag 9 april 2015, 17.30 – 20.00 uur GEANNULEERD
 • Najaar 2015: dinsdag 15 september 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. drs. Jannie Lockefeer) GEANNULEERD

Utrecht (i.s.m. Helen Dowling Instituut)

 • Najaar 2015: donderdag 17 september 2015, 17.30 – 20.00 uur (o.l.v. drs. Anette Pet) GEANNULEERD

De kosten per bijeenkomst (in 2014) zijn €22,50 voor NVPO-leden en €30 voor niet NVPO-leden (inclusief catering). Het bedrag kan overgemaakt worden op IBAN: NL44 INGB 0003 1470 72 t.n.v. de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) o.v.v. ‘intervisie/ casuïstiekbijeenkomst’ en uw achternaam.

Aanmelden intervisie/casuïstiekbijeenkomsten

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten in 2015? Aanmelden kan via dit inschrijfformulier. De inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden vindt u hier.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven

Naar het inschrijfformulier