Bestuur 2017-10-27T18:30:57+00:00

Het NVPO-bestuur

Het NVPO-bestuur is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het jaarplan opgesteld vanuit een meer-jaren beleidsplan én voor een zorgvuldig financieel beleid, zoals vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Vanuit het bestuur wordt nauw samengewerkt met de 6 werkgroepvoorzitters. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden. Het bestuur bestaat momenteel uit negen leden. De benoeming van nieuwe leden voor het bestuur moet door de Algemene Vergadering worden goedgekeurd.

Van links naar rechts: Sietkse van der Veldt, Michiel de Ruiter, Gijs Coppens, Kirsten Douma (ambtelijk secretaris), Jan-Paul van den Berg, Gerwin Witvoet. Inge Henselmans ontbreekt helaas op deze foto.

Drs. Gerwin Witvoet
Drs. Gerwin WitvoetVoorzitter
Gerwin werkt als medisch psycholoog op het Comprehensive Cancer Center van het UMC Groningen
Sietske van der Veldt
Sietske van der Veldt Algemeen bestuurslid
Lid van de werkgroep Website.
Sietske werkt als directeur Zorg bij Care for Cancer.
Drs. ir. Gijs Coppens
Drs. ir. Gijs CoppensAlgemeen bestuurslid
Naast bestuurslid voor de NVPO, is Gijs werkzaam als GZ-psycholoog in de gezondheidszorg en is hij bestuurslid van Stichting Huis aan het Water, een multifunctioneel oncologisch centrum.
Dr. Inge Henselmans
Dr. Inge HenselmansAlgemeen bestuurslid
Inge is werkzaam als onderzoeker op het gebied van arts-patiënt communicatie in de oncologie op de afdeling Medische Psychologie van het AMC.

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven