Tijdschrift 2017-09-18T15:51:06+00:00

Het tijdschrift

Het tijdschrift Psychosociale Oncologie wordt ieder kwartaal uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Bekijk het proefartikel “Klinische Les”

Het tijdschrift

De belangrijkste doelen van het tijdschrift zijn:

  1. Informeren van professionals die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek, behandeling en/of begeleiding van mensen met kanker en hun naasten over actuele onderwerpen in de psychosociale oncologie;
  2. Informeren van professionals in de psychosociale oncologie over evenementen en ontwikkelingen binnen de vereniging;
  3. Bieden van een forum voor informatie-uitwisseling en het presenteren van eigen werk (zowel onderzoek als klinische praktijk) voor leden van de NVPO via ingezonden artikelen.

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.

Het tijdschrift wordt verstuurd naar alle leden van de NVPO (plusminus 500) en relevante samenwerkingspartijen zoals KWF, beroepsverenigingen en IPSO-instellingen. Het lezerspubliek bestaat daarmee uit professionals binnen de gezondheidszorg (o.a. psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten en artsen), onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Leden van de NVPO ontvangen Psychosociale Oncologie vier keer per jaar. Organisaties kunnen geen lid worden van de NVPO, maar wel een abonnement nemen op het tijdschrift. De kosten daarvoor bedragen €65,- per jaar. Om lid te worden van de NVPO of voor het aanvragen van een (organisatie)abonnement kan contact worden opgenomen met het Verenigingssecretariaat NVPO via nvposecr@nvpo.nl.

Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via nvposecr@nvpo.nl en vóór 1 november van de lopende jaargang in het bezit te zijn van de NVPO.

Wilt u adverteren?

Centraal binnen het tijdschrift staan deskundigheidsbevordering, behandelprogramma’s, thema’s zoals kanker en genetische counseling, vroegsignalering, distress, kwaliteit van leven, voorlichting, vermoeidheid, protocollen en richtlijnen, psychosociaal oncologisch onderzoek en verwijsmogelijkheden. De vierde en laatste editie van het jaar heeft de vorm van een themanummer.

Meer informatie over adverteren

Voor auteurs

Ingezonden bijdragen zijn van harte welkom. Wilt u een artikel in het tijdschrift Psychosociale Oncologie plaatsen, neem dan contact op met Marij Hillen, hoofdredacteur van het tijdschrift Psychosociale Oncologie via redactie@nvpo.nl. Zij bepaalt in samenspraak met de overige redactie over de geschiktheid van de voorgestelde bijdrage en zal u vervolgens de richtlijnen voor auteurs toesturen.

Kopij dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het tijdschrift (zie tabblad ‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’) en de NVPO. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden kopij niet eerder in een Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd.

Deadline en verschijningsdatum

  • Nr. 4 2017 – deadline 4 oktober 2017 – verschijnt: december 2017, themanummer.

  • Nr. 1 2018 – deadline 4 januari 2018 – verschijnt: maart 2018

  • Nr. 2 2018 – deadline 4 april 2018 – verschijnt: juni 2018

  • Nr. 3 2018 – deadline 4 juli 2018 – verschijnt: september 2018

  • Nr. 4 2018– deadline 4 oktober 2018 – verschijnt: december 2018, themanummer.

Lid worden van de NVPO?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

INSCHRIJVEN